Vill du läsa vid Sciences Po Bordeaux? Ett särskilt antagningsprov för elever från svenska gymnasier med goda franskkunskaper hålls den 18 april på Frankrikes ambassad i Stockholm. Det finns tre utbildningsplatser och möjlighet att söka stöd som täcker det första årets inskrivningsavgift.
anmälning, Sverige

Antagningsprovet arrangeras av Institut français de Suède i samarbete med Franska Skolan i Stockholm och Sciences Po Bordeaux. Du ansöker till det första året av ett fem-årigt program inom humaniora och samhällsvetenskap vid Sciences Po Bordeaux med start höstterminen 2018.

Mer om kursupplägg och studieinriktningar hittar du på webbplatsen för Sciences Po Bordeaux.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 1 april via vårt anmälningsformulär. Bifoga motiveringsbrev och cv på franska.

Antagningsproceduren är helt kostnadsfri och utan förbehåll.

Sökande skall:

 

  • inneha svenskt medborgarskap
  • ha genomgått skolgång i Sverige inom det svenska skolsystemet fram till gymnasienivå (gymnasieexamen)
  • ha en god nivå i franska språket (motsvarighet till nivå DELF B2 – DALF C1)

Genomförande

Provet genomförs onsdag den 18 april, 2018. Räkna med att det tar en hel dag. 

Provet består av tre delar: ett skriftligt prov som behandlar ett aktuellt tema, ett skriftligt prov som testar dina franskkunskaper samt ett muntligt prov i form av en intervju på franska med jurymedlemmar. 

Inga hjälpmedel utom papper, penna och en fransk ordbok får användas. Papper och ordbok tillhandahålls av Institut français de Suède. 

Om du har funktionshinder eller andra särskilda behov vid provtillfället behöver vi veta det i samband med anmälan till provet.

Antagning

Utifrån provresultaten sker ett urval av maximalt tre (3) studerande som erbjuds en utbildningsplats på det första året (”Première année – premier cycle”) av en fem-årig utbildning vid Sciences Po i Bordeaux.

Du läser samma kurser som studenterna som antas genom det franska antagningsförfarandet, men kan få stödundervisning i franska.  

Den / de student / er som erbjuds en utbildningsplats kan få  ett franskt statsstipendium (bestående av en socialförsäkring / couverture sociale) för det första studieåret i Frankrike, vilket även ger rätt till befrielse från inskrivningsavgift.

Stipendiet gäller endast för det första studieåret. Följande år står studenten själv för inskrivningskostnader. För mer information om kostnader se webbplatsen för Sciences Po Bordeaux.

 

Kalender

  • 1 april: sista dag för anmälan - via webbformulär.
  • 18 april: skriftliga och muntliga prov på Frankrikes ambassad i Stockholm (Kommendörsgatan 13)
  • Maj : resultaten vidarebefordras till de sökande
  • September : studierna inleds i Bordeaux

 

 Ytterligare information

Kontakta Campus France Sverige – stockholm@campusfrance.org