Det franska utrikesministeriets bibliotek är nu öppet för forskare och undervisande personal vid universitet och högskolor.
Ett bibliotek i Frankrike

De ca 500 000 verk som utgör biblioteket, vars anor går tillbaka till 1500-talet (för tidskrifternas del till 1700-talet), behandlar internationella och diplomatiska relationer, historia och geografi relaterande till världens samtliga länder, men även områden som juridik, ekonomi och vetenskap.

Biblioteksbeståndets intellektuella kapital finns tillgängligt under följande adress :

https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/