En nyligen genomförd ranking som mäter de franska högskolornas

 
En nyligen genomförd ranking som mäter de franska högskolornas förmåga att få studenterna att prestera bästa möjliga resultat, placerar universitetet Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines överst på listan. Rangordningen förpassar de prestigefyllda Paris-universiteten långt ned i tabellen.

Klassificeringen bygger inte enbart på högskolornas ”framgångsfaktor”, d v s hur stor andel av studenterna som slutför sin grundexamen (licence) på tre år, utan på begreppet « mervärde » i utbildningen som sådan.

Det franska ministeriet för högre utbildning och forskning (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) mäter varje år den « förväntade » graden av framgångsrikt avslutade studier vid varje universitet, med utgångspunkt från kriterier såsom studenternas ålder, kön, sociala ursprung, typ av linje, mm.  Mervärdet motsvarar den skillnad som konstateras mellan det ”förväntade” resultatet och den andel studenter vars studier reellt registreras som framgångsrika vid läsårets slut.  De universitet som uppvisar ett högt mervärde är följaktligen de som har förmågan att få en hög andel studerande att lyckas med sina studier med hänsyn till utvalda kriterier.

De universitet som bäst klarar att göra sina studenter framgångsrika har utvecklat veritabla strategier. Rektorn för CUFR Nord-Est Midi-Pyrénées, som intog tredjeplatsen på rankinglistan, förklarar att framgången främst beror på högskolans ”mänskliga storlek” som gör det möjligt att stärka den pedagogiska uppföljningen. Förutom Lyon II, som placerade sig på femte plats med närmare 2500 förstaårsstudenter, är det få högskolor som räknar fler än 1000 studenter som rankas högt på listan.

Denna ranking bidrar helt klart till en bättre förståelse av de ”perifera” högskolornas framgång i Paris-regionen som på bred front initierar nya grepp, medan de mest prestigefyllda Paris-universiteten har tendens att « vila på sina lagrar » och utlämna studenterna till sig själva.