Varje år erbjuder Ecole Nationale d’Administration ett visst antal platser i sin specialutbildning för tjänstemän till utländska sökande. 2014 finns 120 platser till förfogande för kandidater från utlandet.

Två kurser erbjuds, nämligen:

  • Cycle International Long : 16 månader (från september 2014), reserverad för unga tjänstemän inom civilförvaltningen eller för studenter som vill satsa på en karriär inom civilförvaltningen;
  • Cycle International d’Administration Publique (från december 2014), 6 månader, reserverade för tjänstemän över 25 år som önskar förbättra sina kvalifikationer/kunskaper.


De sökande måste ha mycket goda kunskaper i franska, vilka testas på franska ambassaden innan ansökningshandlingarna skickas till ENA.

Ansökningshandlingarna måste vara ENA tillhanda senast den 15 februari 2014. Sökanden kan sedan kallas till intervju mellan mars och maj 2014. De slutgiltiga ansökningsresultaten tillkännages i juni 2014.

Mer detaljerade broschyrer och ansökningsformulär kan erhållas från Campus France i Sverige.

För mer information kontakta Mme Amélie Parenteau (tel: 00 33 1 44 41 85 98, amelie.parenteau@ena.fr),

På ENA:s hemsida www.ena.fr finns en presentation av skolan och dess aktiviteter.