Genom programmet Ett år i Frankrike har den som går i årskurs ett eller två på gymnasiet möjlighet att plugga ett år vid en fransk skola. Det enda formella kunskapskravet är att hen ska ha läst franska som lägst steg 3.

Programmet Ett år i Frankrike administreras av UHR (Universitets- och högskolerådet). Mer information om programmet, ansökan etcetera på UHR:s webbplats.

Sista ansökningsdag är den 29 december klockan 12:00. För frågor kontakta: Marianella Mata Escobar (UHR) 010-470 03 87 ettarsprogrammen(at)uhr.se