Institut français de Suède (IFS) är Frankrikes kulturrepresentation i Sverige och lyder under Frankrikes ambassad. Dess uppdrag fastställs av det franska utrikes- och utvecklingsministeriet (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) och verksamheten omfattar såväl kulturellt som vetenskapligt samarbete inom företrädesvis följande områden:

  • Språk och skola
  • Forskning och högre utbildning
  • Kultur

Som ett led i detta uppdrag, genomför IFS i samarbete med sina svenska partners ett stort antal projekt och evenemang: utställningar, föredrag, debatter, filmvisningar, konserter, föreställningar, med mera. Vidare organiserar Institutet exempelvis mobilitetsprogram samt tar fram pedagogiska resursmaterial för språkundervisning.

Beskrivning praktikplatsen:

Under praktiken arbetar du tillsammans med IFS kommunikationsansvarige samt handläggaren för Campus France Suède under ledning av direktören för IFS. Du kommer främst att arbeta med:

  • Översättning från franska till svenska av artiklar, nyhetsbrev och uppdateringar på sociala medier för Institut français de Suède
  • Kommunikation på webbplatser och sociala medier för Campus France Suède samt organisation av seminarier inom ramen för utbildningssamarbetet
  • Nätverket France Alumni Suède (animera samt uppdatera webbplats)

Arbetsspråk:

Svenska på modersmålsnivå mycket önskvärt. Flytande franska.

Din bakgrund:

  • Minst två till tre års studier på eftergymnasial nivå liksom översättarstudier. Utbildning inom kommunikation meriterande.
  • Självständig, noggrann, organiserad, social och lyhörd
  • Van IT-användare

Tidsperiod: Två månaders praktikperiod, från 15 januari till 15 mars 2018

Obetald praktikplats

Plats: Stockholm (Sverige)

Ytterligare information:
För att söka tjänsten vill vi att du skickar ett motiveringsbrev och ditt CV senast den 24 november till: communication@institutfrancais-suede.com

IFS täcker inga utgifter för resor eller boende. Praktikanten ansvarar för dessa kostnader.

Ett praktikplatsavtal måste undertecknas mellan IFS samt praktikantens lärosäte innan praktiktjänstgöringen inleds. Praktikplatsen är öppen för studenter som är inskrivna på ett svenskt eller ett franskt lärosäte under läsåret 2017-2018.