Frankrikes ambassad och Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och Frankrike bland forskare och doktorander genom tre olika program. Ansökningar till dessa utbytesprogram är öppna från 2 oktober – 26 november 2017.

 

  • Ömse: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor
  • Frö: för forskare verksamma i Sverige som vill förlägga en vistelse till Frankrike
  • Tor: för forskare verksamma i Frankrike som vill förlägga en vistelse till Sverige

Alla ansökningar görs online. För ansökan, klicka på de olika programmen ovan.