Motivation och hinder för studievistelse utomlands: Enkät rörande svenska, finländska och norska studenter

 
I likhet med övriga Europa, är studerandemobiliteten en prioritet i de nordiska länderna. I egenskap av deltagarland i Bolognaprocessen, har de tre länderna Sverige, Finland och Norge som mål att åtminstone 20% av de studerande skall genomföra en studievistelse utomlands.
De som studera utomlands i Frankrike

Läs hela artikeln & enkäten där.