"Hur tungt väger s k interkulturella erfarenheter i ett rekryteringssammanhang? Hur definieras och uppfattas internationella erfarenheter ? Vilka färdigheter och vilken kompetens associeras med dessa erfarenheter ? Är de eftersökta på dagens arbetsmarknad?"
Mobilitet i Frankrike

Det är dessa frågor som en studie av CIMO och Demos Helsinki sökt besvara.

Oavkortad version här.