Konferens om Flerspråkgihet och näringslivet, den 12 maj 2011

 
Är det en fördel i näringslivet att ha flera arbetsspråk?

 Frågan  utreddes under konferensen ”Multilingualism and corporate life” som ägde rum den 12 maj kl. 17-20 på Handelshögskolan i Stockholm.

Multilingvism eller flerspåkighet definieras som förmågan att tala flera språk inom ett givet geografiskt område. Nuförtiden har engelskan blivit det givna språket att kommunicera på med personer från andra länder. Denna tendens reser frågor om vikten av att försvara de andra språken med målsättningen att bevara kulturer och identiteter. Men multilingvismen kan också ställa till problem i arbetslivet. 

Institut Cervantes, Italienska institutet, Goetheinstitutet och Franska institutet, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, organiserade denna konferens med experter från olika länder och yrken, som samlas för att diskutera vikten av flerspråkighet inom näringslivet och olika sätt att främja Europas språk.

Konferensen hölls precis efter firandet av Europadagen den 9 maj. Den riktade sig främst till studenter som vill studera eller arbeta utomlands, lärare, politiker och journalister som intresserar sig för ämnet.