Regional konferens: "The Arctic and the European Union: Environmental and Human Challenges"

 
Den 30 maj och den 1 juni
.

Den regionala konferensen « The Arctic and the European Union: Environmental and Human Challenges » äger rum den 30 maj i Stockholm samt den 1 juni i Rovaniemi i Finland. Konferensen organiseras av Frankrikes ambassader i Sverige och Finland, Utrikespolitiska föreningen vid Stockholms universitet och Lapplands universitet. Konferensen stöds av Institut Français, Europeiska rymdstyrelsen (ESA) och Europeiska miljöbyrån (EEA).

Konferensen ger forskare, experter, politiker studenter och representanter för de arktiska områdena möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar EU står inför i denna region. Fokus kommer att ligga på forskar- och universitetsvärldens roll i hanteringen av den globala uppvärmningen, den ekonomiska utvecklingen och geopolitiska risker.

Michel Rocard, fransk ambassadör för Arktic och Antarktis och Frank Belfrage, kabinettssekreterare vid Sveriges Utrikesdepartement öppnar konferensen i Stockholm. Jean Jouzel, forskare vid Pierre Simon Laplace Institute (LSCE - CEA/CNRS) och vice ordförande i FN:s klimatpanel, Gustaf Lind, svensk ambassadör för Arktis och Isabella Lövin, svensk ledamot av Europaparlamentet, deltar alla i konferensen.

Obligatorisk anmälan på websidan för samtliga deltagare.

Adress:
Stockholm
Sverige