Utlysning: Svensk-Franska Vetenskapspriset För Yngre Forskare

 
Svensk-Franska Vetenskapspriset För Yngre Forskare 2011

Priset, som inrättats under beskydd av Collège de France och utlyses gemensamt av Svensk-franska forskningsföreningen (AFSR) och Frankrikes ambassad i Sverige, syftar till att belöna unga forskare, som utmärkt sig genom vetenskapliga publikationer av högsta klass med relevans för kunskapsområdet ”Hållbar utveckling”.

2011 års pris sponsras av företagen L’Oréal Sverige AB och Veolia Water, och inriktas i år på följande två områden:

GRÖN KEMI I HÄLSANS TJÄNST (Innovativ kemiforskning som kastar ljus över samspelet mellan miljöfaktorer och mänsklig hälsa);

TRANSPORT-, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNINGSSYSTMENS AVTRYCK I URBANA LANDSKAP (Innovativ forskning med sikte på att minska transport-, energi- och vattenförsörjningssystemens negativa miljöeffekter i urban miljö).

Syftet är att främja innovativ forskning av hög kvalitet inom aktuella utvecklingsområden och att främja det vetenskapliga utbytet mellan Sverige och Frankrike.

Regler

Affisch

Ansökningsformulär

En komplett ansökan ska innehålla följande dokument, skrivna på franska eller engelska

  • en kort C.V. (max två sidor)
  • två artiklar, som antagits för publicering i en vetenskaplig tidskrift, med den sökande som huvudförfattare till minst en av dessa.
  • en sammanfattning av det egna forskningsarbetet på engelska eller, om möjligt, på franska (max en sida)
  • två rekommendationsbrev (vardera om max en sida), av vilka det ena ska vara skrivet av den sökandes vetenskapliga handledare och innehålla en presentation av den sökande och hans/hennes arbete 
  • en kort text med personliga motiv för en studievistelse i Frankrike, samt eventuella uppgifter om forskningsinstitutioner eller andra myndigheter som den sökande önskar besöka.
  • en fullständig lista över den sökandes vetenskapliga publikationer

 Ansökan senast den 1 august 2011.

Kontakt: frenchswedishprize@ambafrance-se.org