Ansökan inför läsåret 2013-2014

Ansökningshandlingar för det franska stipendieprogrammet : Bourses d'excellence Eiffel
är nu tillgängliga på Egide/CampusFrance hemsida (se nedan).

Ansökan skall vara Campus France Frankrike tillhanda senast den  9 janvier 2013.

 

Bourses d'Excellence Eiffel

Stipendieprogrammet inrättades år 1999 av det franska utrikesministeriet i avsikt att stödja rekryteringen av internationella studenter till de franska universiteten och högskolorna i en omvärld av ökande konkurrens mellan i-länder i avsikt att attrahera eliten av utländska studerande. Stipendierna riktar sig till sökande på master- och doktorandnivå samt till teknologer (ingenjörsutbildningar).

Kalender för år 2013/2014

  • Ansökningshandlingar tillgängliga på Egide/CampusFrance hemsida : den 26 september 2012
  • Sista datum för inlämnande av ansökan till Campus France : den 9 januari 2013
  • Publicering av stipendiaternas namn : f o m den 18 mars 2013

Villkor

  • Vademecum för stipendieprogrammet Eiffel - läsåret 2013/2014 format PDF 

 

Ansökan

  • Ansökningshandlingar Master-program, för nedladdning i format PDF
  • Ansökningshandlingar doktorandstudier, för nedladdning i format PDF

VIKTIGT : Ansökan upprättas direkt på avsett formulär och insändes med  bilagor  klicka här   (se instruktioner)

 

Instruktioner

  • Instruktionsguide för Masterstudier   Master
  • Instruktionsguide för doktorandstudier   Doctorat

Kvalitetsstadgar

 Utvärdering


FÖR INSÄNDANDE AV ANSÖKAN   
KLICKA HÄR
 

Kontakt
Campus France - Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris      

Skicka ett meddelande