Delf och Dalf-examen

 

Examen Delf/Dalf för studerande som ansöker till franska högskolor och universitet hölls i Institut français de Stockholm.
 
Nivå A1, A2, B1, B2 den 20:e november.
Nivå  C1 den 21:e november.
 
Anmälan före den 6 november 2012.
 
För närmare upplysningar kontakta:   christophe.premat@diplomatie.gouv.fr