Ansökningshandlingar avsedda för internationella studerande som söker inträde till Collège universitaire de Sciences Po inför läsåret 2013-2014 är nu tillgängliga på högskolans hemsida. Formulären avser utbildningar vid 7 internationella campus.

Ansökningshandlingar avsedda för internationella studerande som söker inträde till  Collège universitaire de Sciences Po inför läsåret 2013-2014 är nu tillgängliga på högskolans hemsida. Formulären avser utbildningar vid 7 internationella campus.

 

Samtliga upplysningar avseende det  internationella ansökningsförfarandet (Prodédure d’admission internationale) samt en direkt länk till ansökningsformuläret kan återfinnas nedan:

 

ANSÖKNINGSPROCEDUR (FORMALITETER)

 

ANSÖKNINGSFORMULÄR

 

Så snart  ansökan kommit högskolan tillhanda behandlas denna och förklaras antagbar eller ej.  Antagbara studerande kallas till en intervju.

 

ANSÖKNINGSINTERVJU : Sciences Po organiserar intervjuer i mer än 70 städer världen över, bland annat i de största städerna i Europa och Latinamerika. För närmare information, se kalender.

 

 

Samtliga studerande ombedes att i ansökan ange två alternativa datum/städer för denna intervju OCH sända in ansökan  minst 4 veckor innan datum för vald stad.