Ansökan till franska handelshögskolor tillhörande SAI-gruppen Ansökan till franska handelshögskolor tillhörande SAI-gruppen

Fem av de största franska handelshögskolorna har gått samman för att organisera ett gemensamt inträdesprov för ansökan till Master en Management. I SAI-gruppen ingår högskolorna Audencia Nantes, EMLYON Business School, ESCP Europe, HEC Paris och SKEMA Business School.

Inträdesprovet, som arrangeras av Service des Admissions Internationales (SAI), kan genomgås av utländska studerande som erhållit en examen  motsvarande Bachelor-nivå.

Anmälan till inträdesprov sker direkt på SAI-gruppens hemsida:  www.sai.ccip.fr

För närmare information på engelska, klicka här.

För närmare information på franska, klicka här.

Source: 
Logo SAI