Läsa juridik på engelska i Frankrike ?

Det är nu möjligt!

De juridiska fakulteterna vid universiteten i Grenoble och Cergy-Pontoise (nära Paris) erbjuder nu möjligheten att studera fransk juridik på engelska!

För närmare upplysningar, se respektive universitets informationsbroschyr:

Grenoble: broschyr sida 1 och broschyr sida 2, och 'application form'

Cergy-Pontoise: broschyr