Examina i franska språket i samband med studerande- och yrkesmobilitet under år 2013

Språktesten TCF DAP (Demande d’Admission Préalable) för sökande till de franska universiteten 2013 äger rum i Stockholm
den 20 december 2012 (sista anmälningsdatum : 25 november 2012)
 
För beskrivning av test och villkor, se: http://www.ciep.fr/tcfdap/
För anmälan: christophe.premat@diplomatie.gouv.fr
 
 
Studerande som har behov att testa sina kunskaper vid annan tidpunkt än ovannämnd, rekommenderas att genomgå - Test d’évaluation du français (TEF). Testen är datorbaserad och resultatet erhålls vid provets slut.
 
Under år 2013, föreslår vi dig som söker en yrkesinriktad språktest att genomgå en ny typ av prov:
DELF Pro (DELF à visée professionnelle, niveaux A1 à B2)
testdatum : 13 mars 2013 och den 3 juni 2013
 
Prov för DELF anordnas under perioden 12 - 14 februari 2013, 21 - 23 mai 2013 samt
19 - 21 november 2013.
För närmare information, kontakta:  christophe.premat@diplomatie.gouv.fr