Erasmus Mundus är ett EU-program som syftar till att förbättra den europeiska högskoleutbildningens kvalitativa standard och stärka interkulturellt utbyte och förståelse mellan länder.Programmet stöder och stimulerar individuell mobilitet och partnerskap mellan såväl europeiska som icke-europeiska lärosäten. Syftet är att främja den europeiska unionens akademiska ställning på global nivå, samt att medverka till en hållbar utveckling av högre utbildning i tredje land och erbjuda de studerande bästa möjliga karriärutsikter.

Information om Erasmus Mundus olika program samt ansökningsformaliteter kan återfinnas här: