Ansökan inför läsåret 2013-2014

Ansökningshandlingar för det franska stipendieprogrammet : INRIA, 72 PhD positions, är nu tillgängliga på INRIA hemsida (se nedan).