Praktikerbjudande Svenska Handelskammaren i Frankrike

Svenska Handelskammaren i Frankrike erbjuder årligen 2 praktikplatser om 6-12 månader. Sista ansökningsdag för praktik under höstterminen 2013 (juli-december) är den 20:e april