Franska ministeriet för forskning och högre utbildning har bestämt studieavgifter för universitet och högskolor för läsåret 2013-2014

Avgifterna (droits d'inscription) är:

    181 euros för Licence
    250 euros för Master
    380 euros för Doctorat
    596 euros för Écoles d'ingénieurs