17-19 juni 2013 Utbildning för examinatörer och korrigerare av DELF-prov Institut français de Suède, Kommendörsgatan 13, Stockholm

Utbildning för korrigering och genomgång av DELF-prov i Sverige. Utbildning på plats mellan den 17 och 19 juni samt på distans.
Bidrag till kurskostnad : SEK1500. Inbetalning av avgift sker till Institut français de Suède (PG nr 55 37 11-3, kontoinnehavare : Institut français de Suède)

För närmare information och anmälan: christophe.premat@diplomatie.gouv.fr