Webbplatsen för projektet är nu online !
Studera utomlands med Erasmus Mundus

Initierat i slutet av år 2012, har projektet ACE (Activate, Communicate, Engage) - finanserat inom programmet Erasmus Mundus, Action 3 – till syfte att förbättra och bredda informationen om de möjligheter som Erasmus Mundus erbjuder europeiska studerande och doktorander. Då projektet fortfarande tenderar att uppfattas som ett program främst avsett för utvecklingsländer, vill ACE kompensera bristen på kännedom om Erasmus Mundus genom att förbättra informationen om programmet och se till att den når fram till samtliga EU-studenter. Under dess nuvarande treåriga finansieringsplan, ansvarar universitet La Sapienza i Rom i samarbete med Campus France, Erasmus Mundus alumniförening, det brittiska konsultföretaget The Knowledge Partnership, nätverket UNICA (Belgien), Belgrads universitet (Serbien), Gents universitet (Belgien) och universitetet i Melbourne (Australien) för samordningen av projektet.
 
ACE :s nya webbplats har som målsättning att bli en oungänglig informationskälla för europeiska studenter som vill utnyttja alla de möjligheter som Erasmus Mundus-programmet erbjuder.

Programmet omfattar främst två typer av åtgärder:

  • Action 1 som erbjuder ett mycket stort utbud av gemensamma master och forskarutbildningsprogram conjoints inom Europa ;
  • Action 2 som ger möjlighet till mobilitet med länder utanför Europa tack vare partnerskap med universitet i länder världen över.


webbplatsen kan europeiska studenter hitta utförlig och precis information om alla de möjligheter till rörlighet som Erasmus Mundus-programmet ger möjlighet till: stipendier och belopp, ansökningsformaliteter, studievägar, upplysningar om studielandet, mm.