Möjligheter och mångfald

Franska institutioner för högre utbildning är många och jämnt fördelade över landet. Vid sidan av Sorbonne med sitt världsomspännande renommé finns det naturligtvis andra ledande ingenjörshögskolor eller handelshögskolor som kan erbjuda förstklassig undervisning. Det finns även skolor som är specialiserade på konst, turism, hälsa och många andra områden.

Detta stora urval av läroinrättningar, universitet, högskolor och institutioner med egna specialområden erbjuder tusentals utbildningsprogram på alla nivåer och inom alla kunskapsområden. Kompetens inom den högre utbildningen i Frankrike är en statlig angelägenhet.

Frankrike spenderar årligen omkring 20% av sina resurser till utbildning, övervakar att undervisningen håller hög kvallitet samt utfärdar nationella examensbevis. I offentliga institutioner, såsom universiteten, står staten för en stor del av kostnaden för utbildningen för varje student, oavsett ursprungsland!