Hur funkar det?

Högskolorna i Frankrike har långa traditioner. Sorbonne var det första universitetet och grundades i Paris år 1253. Numera finns det över 80 allmänna universitet i Frankrike. Dessutom finns där flera ”Grandes écoles” samt över 2000 övriga läroinrättningar på högskolenivå.

”Grandes écoles” har en speciell position inom ramen för högskolesystemet i Frankrike. Vissa av dem är offentliga, andra privata läroinrättningar, och några av dem övervakas av handelskamrarna. I alla dessa högskolor är undervisningen och forskningen av mycket hög nivå.

I Frankrike finns det sammanlagt 2 250 000 studenter och cirka 12 % av dem har utländsk bakgrund.

Det krävs inte något inträdesprov till de flesta franska universiteten. Alla studenter som har fått ett franskt betyg över att de tagit studentexamen har rätt att anmäla sig som universitetsstuderande på ett sådant utbildningsprogram som motsvarar deras studentexamen.

Ytterligare information om högskolesystemet i Frankrike finns på engelska på den internationella hemsidan för CampusFrance.