Vad måste man göra?

När utländska studerande antas för studier följer man de tre nedanstående grundprinciperna i Frankrike:

  • Utländska och franska studerande har lika rättigheter och skyldigheter.
  • Alla utländska studenter behandlas rättvist och på lika villkor.
  • Universitetens och skolornas självbestämmanderätt garanteras. Varje läroinrättning får själv besluta vilka studenter som antas till utbildningen och vilka som inte antas.


Kravet för att bli antagen till universiteten är att man avlagt studentexamen. Det finns i allmänhet inga antagningsprov. Såväl den svensk studentexamen som den internationella studentexamen (International baccalaureate) är godkända i Frankrike. Studierna börjar i september/oktober och läsåret slutar i juni.

Du kan ansökä till de mesta av franska högskolor och universitet genom en gemensam ansökan på webbplatsen Parcours Sup (som ersätter APB, Parcours Sup öppnar den 15 januari 2018). Den gemensamma ansökan gäller endast första årets studerande. Om du redan har en universitetsexamen eller studier, ta kontakt direkt med universitetet som du söker till. Några högskolor, särskilt  Grandes écoles eller andra privata högskolor har dina egna ansöknings- och urvalsförfarande.

Det gemensamma ansökningsförfarandet är ett slags "förurval". Sedan kan ansökningsförfarandet delas upp i två delar, nämligen det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) och det pedagogiska inskrivningsförfarandet (inscription pédagogique). Den gemensamma ansökningen i Frankrike sker från 20.1. till 20.3.. För de läroinrättningar som inte är med i den gemensamma ansökningen varierar ansökningstidarna. Så är det värt att granska dem på nätet i förhand.

För det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) används den ansökningsblankett som har utarbetats av läroinrättningen ifråga. Till denna ansökningsblankett måste man vanligtvis bifoga åtminstone följande dokument:

- kopia av avgångsbetyget och studentexamensbetyget. Betygen måste ha översatts till franska av en auktoriserad översättare (traducteur assermenté), dvs. det måste finnas en stämpel av översättaren på översättningarna.
- intyg på kunskaper i franska (TCF, DELF eller DALF).
- kopia av identitetskortet.
- ansökningsbrev (lettre de motivation), där sökanden motiverar varför han eller hon vill studera vid den berörda läroinrättningen.
- returkuvert för svaret från universitetet.
- passfotografier bl.a. för studentkortet.

Ansökningsförfarandet kan delas upp i två delar, nämligen det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) och det pedagogiska inskrivningsförfarandet (inscription pédagogique). Oftast kan man ansöka till högskolorna i juni-juli, men till vissa läroinrättningar måste de sökande fylla i en förhandsanmälan på nätet i februari-mars.

Anmäla sig till första året av grundnivån

För det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) för första året av grundnivån (1er année de licence)och BTS, DUT program måste man använda hemsidan Parcours Sup (bara för europeiska studenter). Anmälningsperiod inleds i mitten av januari. Parcours Sup ersätter det tidigare förfarandet APB (Admission Post Bac) och öppnar 2018.