Vad kostar det?

Vid de offentliga läroinrättningarna i Frankrike uppbärs inga terminsavgifter, men istället betalar studenterna årligen i regel en anmälningsavgift (frais d'inscription) på mellan 170 och 500 €, beroende på nivån på studierna och på studieinriktningen. Genomsnittet ligger på cirka 200 €. Nivån på anmälningsavgifterna har reglerats av den offentliga makten och avgifterna justerar årligen. Dessutom måste man vara beredd på att göra bok- och materialanskaffningar.

Inskrivningsavgifter för 2017/2018:

  • Licence (bachelor): €184 (för ett år)
  • Master: €256 (för ett år)
  • Ingenjörsutbildning: €610 (för ett år vid Ecole d'ingenieur) 
  • Doctorat: €391 (för ett år)

 Avgifterna för Grandes écoles–högskolorna varierar mellan €300 (de offentliga högskolorna inom det tekniska området) och upp till €15 000 (några högskolor inom handelsområdet). Avgifterna för privata skolor å sin sida varierar mellan €1 000-15 000, beroende på hur mycket stöd de får av staten.

Svenska studerande kan ansöka om studiestöd från CSN för studier som avläggs i Frankrike, om studierna ingår i den examen som kommer att avläggas i Sverige, eller om den berörda studeranden har för avsikt att avlägga alla kurser som ingår i examen vid en offentlig läroinrättning eller en läroinrättning som godkänts av staten och som står under myndigheternas överinseende. Det lönar sig att i förväg reda ut om man har rätt till studiestöd, redan i det skede då man väljer läroinrättning eller utbildning.