Kan man arbeta i Frankrike?

Alla medborgare i EU- och EES-länderna har rätt att arbeta i Frankrike utan arbetstillstånd. Svenskarna som arbetar i Frankrike har samma rättigheter som fransmän i fråga om anställning, arbetsmiljö, möjligheter att skaffa bostad, yrkesutbildning, social trygghet och medlemskap i ett fackförbund. Om du arbetar vid sidan om studierna, överförs du vanligtvis till det sociala trygghetssystemet i det land där du arbetar, så länge du uppfyller minimikraven i fråga om att arbeta i det berörda landet.

Du kan börja söka arbete genom att bekanta dig med portalen EURES, som uppdateras av Europeiska kommissionen och som innehåller information om arbets- och levnadsförhållanden i olika EES-länder samt uppgifter om de lokala arbetsmarknaderna i de berörda länderna.

I Frankrike, precis som på annat håll i världen, är personliga kontakter ofta värdefulla då man söker arbete. När man söker arbete lönar det sig därför att vara aktiv och om möjligt besöka arbetsgivaren personligen för att presentera sig. Att bara skicka iväg några ansökningsbrev leder sällan till något resultat. Arbetstiden för studerande är begränsad till 17 timmar per vecka enligt lagen, men denna paragraf följs inte alltid till punkt och pricka.

Man kan hitta lediga arbetsplatser bland annat i tidningen FUSAC (France USA Contacts), där man också hittar bostadsannonser. Man måste ändå komma ihåg att längden på studietiden – också vid universiteten – är begränsad i Frankrike och att det kan vara svårt att hålla takten även om man inte arbetar vid sidan om studierna…

Du hittar ytterligare information om arbete (på engelska) på de internationella hemsidan för CampusFrance