Hur man går till läkaren?

Det europeiska sjukvårdskortet

En person som bor i Sverige har rätt att få sjukvård även i ett annat EU-land där denne vistas tillfälligt (i mindre än ett års tid). Rätten till sjukvård intygas med det europeiska sjukvårdskortet. Alla personer som ingår i det sociala trygghetssystemet i Sverige och som åker utomlands för att studera kan ansöka om det europeiska sjukvårdskortet. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter blanketterna E111, E119 och E128, som användes tidigare. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet får du på Europa.eu

Det franska carte vitale

Om du avser att stanna i Frankrike en längre tid och inte längre omfattas av det sociala trygghetssystemet i Sverige, ska du kontakta den lokala sjukförsäkringskassan, som kallas CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie). CPAM beviljar franska sjukförsäkringskort (carte vitale), men det kan faktiskt ta flera månader att få ett sådant kort. För att söka ett sådant kort behöver du ett ämbetsbevis (acte de naissance). För att ersättningar ska kunna utbetalas behövs dessutom uppgifter om ett franskt bankkonto (RIB).

Läkarbesök

Sjukvården i Frankrike hanteras av både den offentliga och den privata sektorn och den ersättning som utbetalas av CPAM är lika stor för båda sektorerna. Allmänläkarna har ofta en egen privat praktik eller så arbetar de vid läkarcentraler. I Frankrike finns det inga enheter som motsvarar hälsocentralerna i Sverige.

Du hittar också ytterligare information (på engelska) om hälsofrågor på de internationella hemsidan för Campus France i avsnittet Staying healthy.