Vill du veta mer?

Följ linken och hittar många pdf dokument (på engelska) vilka presenterar varje universitet och skola i Frankrike, de olika diplom och många andra viktiga information: dokument om studier i Frankrike