Demande d'Admission Préalable (DAP)

Icke-europeiska studenter bosatta i Sverige eller studenter med gymnasieexamen från ett land utanför EES (EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge) som vill anmäla sig till det första eller andra året på en grundutbildning (Licence) vid ett franskt universitet ansöker genom en "Demande d'admission préalable" (DAP) - även kallad "Dossier Blanc".


Denna ansökningsblankett kan laddas ner här.

Ansökningsprocess

  • Den sökande väljer tre lärosäten i prioritetsordning och skickar tillbaka ansökan i Espace CampusFrance i Stockholm.
  • Espace CampusFrance i Stockholm skickar ansökan till det första universitetet i sökandens prioriteringslistan.
  • Universitetet bedömar ansökan. Vid avslag skickas ansökan till nästa universitetet listan och så vidare.
  • Om alla tre institutionerna avvisar ansökan kan beslutet inte överklagas.