Demande d'Admission Préalable (DAP)

Icke-europeiska studenter som bor i Sverige, och som vill anmäla sig till den första eller andra års grundutbildning enhet vid ett franskt universitet måste fylla i en ansökan förskott, en "demande d'Entré Préalable (DAP) - även kallat" Dossier Blanc ".
Denna ansökningsblankett kan laddas ner här.

Den faktiska ansökningsprocessen är följande: Den sökande väljer tre lärosäten i prioritetsordning och tillbaka ansökan i Espace CampusFrance i Stockholm. Espace CampusFrance i Stockholm skickar ansökan till det första universitetet i sökandens prioriteringslistan. Universitetet ser programmet. Vid avslag skickar ansökan till nästa universitetet listan och så vidare. Om alla tre institutionerna skall avvisa sökande kan beslutet inte överklagas.