Behöver man översätta sina betyg?

Ofta  krävs en översättning av dina svenska gymnasiebetyg till franska när du ansöker till en högre utbildning i Frankrike. Kraven på översättning kan variera. Kontakta därför alltid utbildningsplatsen först för att ta reda på vad som ska översättas och eventuella krav på certifierade kopior.