Stockholms universitetet:

 

Stockholms universitetet ger vi dig förutsättningar att förvärva kunskaper i franska, från nybörjarnivå till forskarnivå. På inledande kurser övar du din muntliga och skriftliga språkfärdighet och får breda kunskaper i språkvetenskap, litteratur och den franskspråkiga världens kultur och samhälle. Från kandidatnivå kan du fördjupa dig inom litteratur- eller språkvetenskap. Utländska gästföreläsare och författare medverkar i undervisningen och utbyten finns med andra universitet för studenter, forskare och lärare. Institutionen har en internationellt erkänd forskningstradition inom bl.a. andraspråksinlärning, talad franska, franskspråkig litteratur, komparativ och postkolonial litteraturvetenskap, översättningsteori, diskursanalys och språkhistoria. Denna starka forskningsbas garanterar dig högkvalitativ undervisning på vetenskaplig grund.

www.fraitaklass.su.se och www.antagning.se hittar du aktuell information om våra kurser.

 

Folkuniversitetet:

Folkuniversitetets kurser i franska ges i samarbete med Institut Français de Suède och Alliance Française. Undervisningen sker till största delen helt och hållet på franska. För de som vill har vi även nybörjarkurser där vi använder svenskt material. Som elev hos oss får du ta del av Alliance Française kulturarrangemang till ett rabatterat pris. Institut Français de Suède hjälper oss med att ständigt fortbilda våra lärare.