den 12 maj 2011
.

Är flera språk inom ett företag en tillgång?

Cervantes institutet, Italienska institutet, Finska institutet, Goethe institutet och Franska institutet i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan organiserar en konferens med experter från olika länder och bakgrunder som diskuterar vikten av flerspråkgiheten inom företag och nya initiativ för att främja Europas språk.

Tanken är att talarna på konferensen ska tala på sitt modersmål för att sedan föra en diskussion med publiken på engelska. Talarnas inlägg har översatts i förväg. Översättningarna visas på en storskärm under presentationerna.

Föranmälan till stockholm@campusfrance.org

Adress:
Handelshögskolan
Sveavägen 65
Stockholm
Sverige