Hitta en finansiering till dina studier.

Bidrag och stöd från franska staten och EU

Inom ramen för Erasmusprogrammet kan europeiska studenter söka och få stipendier för sina studier i Frankrike eller ett annat EU-land. ErasmusMundus-programmet riktar sig även till utomeuropeer: dessa stipendier erbjuds inom ramen för multilaterala master- och doktorandprogram samt för särskilda partnerprogram.

  • Det franska Ministeriet för högre utbildning och forskning beviljar också stipendier enligt sociala kriterier till fransmän och vissa grupper utländska studenter, som till exempel studenter som har bott i Frankrike sedan minst ett år och vars skattepliktiga hemvist är Frankrike. Ministeriet finansiera även doktorander som studerar vid forskarskolor.
  • I Frankrike bedrivs den offentliga forskningen bedrivs på lärosäten för högre utbildning och på statliga forskningsinstitut. Bland de sistnämnda täcker CNRS (Centre national de recherche scientifique – Franska vetenskapsrådet) alla områden; de andra organisationerna är specialiserade, som till exempel inom utvecklingsområdet (IRD – Institut de recherche pour le développement), miljö och energianvändning (ADEME -   Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) eller havsutvinning (IFREMER – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer). Dessa verk ger även forskningsbidrag till doktorander eller post-doktorander, mycket ofta i samarbete med regionerna.
  • Les Conseils régionaux (närmaste svenska motsvarighet är Landstingen) beviljar stipendier till studenter och forskare som är inskrivna vid lärosäten i deras respektive region. De flesta regioner kan erbjuda bidrag för doktorand- och postdoktorandstudier som sker vid lärosäten för h֊ögre utbildning och forskning. Forskningsinstitut och företag är i dessa fall ofta medfinansiärer. Särskilda regionala ”välkomststipendier” kan beviljas utländska studenter inom ramen för utbytesavtal med utländska lärosäten.
  • Några lärosäten för högre utbildning (universitet och ”Grandes Ecoles”) kan erbjuda sina elever stipendier. De internationella avdelningarna kan även informera dig om de statliga institutionernas stipendier. Några andra lärosäten har ingått avtal med banker i syfte att underlätta lånegivningen för både inhemska och utländska studenter.

Lån förmedlade av “Paras Education Foundation (TPEF)”

Paras Education Foundation (TPEF) är en finansiell konsultbyrå som hjälper utländska studenter med lån – för att finansiera sina studier utomlands – till en ränta kring 8,5% per år (enligt Wall Streets Prime Lending Rent) och med en återbetalningstid på 20 år. TPEF finns i över 40 länder.