Är du mellan 18 och 25 år ? Vill du upptäcka det franska vardagslivet - la vie à la française ? Vill du hjälpa andra ? Den franska frivilliga samhällstjänsten erbjuder dig en möjlighet att göra en insats för andra medborgare. Det är också ett tillfälle att utveckla och förbättra dina språkkunskaper genom att dagligen praktisera språket!

Frivillig samhällstjänst (volontärtjänst) : vad är det?
 

 •     Möjlighet till ett frivilligt engagemang för alla unga européer mellan 16 och 25 år, utan krav på särskilda examina
 •     Ett program av samhällsintresse,  nationellt erkänt av den franska staten
 •     6 till 12 månaders uppdrag (från 24 till 48 timmar per vecka)
 •     En ekonomisk ersättning  utbetald av den franska staten
 •     En social-/sjukförsäkring finansierad av den franska staten
 •     En erfarenhet av arbete vid frivilligorganisationer utan kommersiellt syfte eller offentliga organisationer, i Frankrike eller utomlands

Obs! : Målsättningen med frivillig samhällstjänst är att erbjuda unga européer möjligheten att engagera sig och dela med sig av sin tid till samhället.Vilka uppdrag erbjuds?
Nio områden har identifierats som prioriterade av den franska staten:

 • Solidaritet : Ledsaga isolerade, äldre personer till kulturaktiviteter av olika slag
 • Hälsa : Informera i skolor om riskbeteenden mm
 • Fortbildning : Delta i program för bekämpande av analfabetism
 • Kultur och fritid : Delta i organisationen av en kulturfestival
 • Sport : t ex underlätta tillträde tilll sportaktiviteter för rörelsehindrade
 • Miljö : t ex väcka opinion hos allmänheten för sopsortering och energisparande åtgärder
 • Kulturarv och medborgarengagemang : t ex deltaga i stora restaureringsprojekt av historiska monument
 • Internationell utveckling och humanitära åtgärder : t ex genomföra ett internationellt uppdrag för en stor frivilligorganisation
 • Katastrofåtgärder: exempelvis hjälpa till med upprustning på platser drabbade av naturkatastrofer och assistera lokalbefolkningen.

  Frivillig samhällstjänst : att arbeta i Frankrike

Vilken ersättning får volontären?

En ersättning på 467,34 euros netto per månad utbetalas direkt till volontären av den franska staten, oavsett uppdragets längd räknat i veckor.
Dessutom skall de mottagande organisationerna tillhandahålla faciliteter nödvändiga för deras uppehälle,  inkvartering och transport. Dessa kan tillhandahållas i kontanter eller i natura, bl a genom måltidsersättning. Minimibeloppet för denna prestation är fastställt till105,96 €.
Den franska staten står vidare för volontärens social-/sjukförsäkring (ca 388 € per år).

Hur ansöker jag?
L'Agence du service civique  har i uppdrag att utgöra en förbindelselänk mellan personer intresserade av denna typ av samhällstjänst och erkända frivilligorganisationer som erbjuder volontäravtal.
www.service-civique.gouv.fr

Fördelar med frivillig samhällstjänst
Volontären får kompensation för sitt engagemang i form av en ersättning som kan vara tillräcklig för uppehället samt även en social-/sjukförsäkring.

Frågor?
Konsultera « Service civique » frågeforum !