Anmäla sig till...

... första året av grundnivån


För det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) för första året av grundnivån (1er année de licence)och BTS, DUT program måste man använda hemsidan www.admission-postbac.fr (bara för europeiska studenter).

Om du har motsvarigheten till fransk  baccalauréat (slutbetyg från gymnasiet) eller högskolekompetens, kan du söka till en fransk högskola. För flertalet statliga högskolor och universitet, skall du söka genom proceduren Admission Post-Bac (APB).

Läs mer under: APB
Kom ihåg! Ansökan sker varje år under perioden 20 januari till 20 mars inför kommande hösttermin (september).

... andra, tredje året av grundnivån eller master

För andra, tredje året av grundnivån eller master nivå används den ansökningsblankett som har utarbetats av läroinrättningen ifråga. Till denna ansökningsblankett måste man vanligtvis bifoga åtminstone följande dokument : Kopia av avgångsbetyget och studentexamensbetyget. Betygen måste ha översatts till franska av en auktoriserad översättare (traducteur assermenté), dvs. det måste finnas en stämpel av översättaren på översättningarna. Intyg på kunskaper i franska (TCF, DELF eller DALF). Kopia av identitetskortet. Ansökningsbrev (lettre de motivation), där sökanden motiverar varför han eller hon vill studera vid den berörda läroinrättningen. Returkuvert för svaret från universitetet. Passfotografier bl.a. för studentkortet.

För att bekräfta sin studieplats måste studeranden dessutom genomföra en pedagogisk inskrivning (inscription pédagogique). För detta ändamål måste studeranden kontakta sin egen forskningsenhet (unité de formation et de recherche, UFR) och komma överens om ett personligt möte. Detta möte anordnas vanligtvis i september-oktober, men vid vissa universitet redan i slutet av juli. Under detta möte ska studeranden se till att den studieplan som studeranden har utarbetat inför det kommande läsåret godkänns.

Man måste alltid kontakta studiebyrån (service de scolarité) eller den International Office för den berörda läroinrättningen för att kontrollera de exakta ansökningsvillkoren och ansökningsfristerna från fall till fall, eftersom dessa villkor och frister varierar från en läroinrättning till en annan. Dessutom finns det specifika mer detaljerade regler för utländska studerande, även om det nuförtiden är relativt lätt för studerande att åka från ett land till ett annat inom EU.

Om sökanden redan har en högskoleexamen sedan tidigare, kan personen ifråga ansöka om att få de avlagda studierna tillgodo (équivalences). Detta innebär att sökanden inte nödvändigtvis måste avlägga alla kurser som ingår i den nya examen, eftersom det kan förekomma vissa överlappningar mellan de berörda examina.