Carl-Vincent , Sverige

Carl-Vincent Reimers har studerat på Sciences Po Paris i Dijon, som är Frankrikes Grande école för statsvetenskap. Här berättar han om sina intryck.

Les Grandes Ecoles är några mycket selektiva franska "topuniversitet" inom olika discipliner, t.ex Matematik, statsvetenskap, handelshögskolor m.m. Intagningsproven är mycket svåra och många går förberedelsekurser i Frankrike i upp till två år innnan ens ansöka till skolan. Med den bakgrunden är jag väldigt glad att just jag har fått chansen att studera här!

Något som är väldigt speciellt med SciencesPo är den kulturella och språkliga mångfalden. Här finns säkert ett 40-tal olika nationaliteter och många har en peronlig internationell bakgrund. Det är inte ovanligt att du talar 4 språk flytande på Sciences Po. Det gör studierna och det sociala livet oerhört stimulerande och dynamiskt. Men räds inte ifall du själv inte redan har en internationell bakgrund. När jag kom till Sciences po hade jag genomgått ett vanligt svenskt gymnasium med vanlig språkundervisning.

Det finns två sektioner på Sciences Po: den fransktalande och den engelsktalande. Jag går den engelsktalande vilka så småningom blir integrerade i den fransktalande utbildningen. Men tills dess studerar vi kurser på engelska, samt intensivstuderar franska. Du kan använda både engelska och franska med i princip alla elever och lärare, och ofta fler språk. Var dock medveten om att all mejlkorrespondens sker på franska.

Studierna är upplagda efter veckovisa scheman, inte efter terminer, vilket till en början kan kännas lite oorganiserat för en svensk, men man vänjer sig snabbt. Å andra sidan är lärare mycket kompetenta på just sitt område och kan dela med sig av erfaranhet och kunskap som inte finns på vanliga universitet.

Diskussionerna i kurserna är levande och dynamiska, detta är något som är centralt i det franska skolsystemet.

Du måste våga diskutera, ifrågasätta och utamana givna föreställning vilket kan vara utmanande men också oerhört utvecklande.

På Sciences Po arbetar man också efter en speciell meteodologi där presentationer inte får överskrida 10 minuter och uppsatser skall följa en viss praxis. Detta kan verka omständigt i början men man lära sig snart att detta är ett mycket effektivt sätt att uttrycka sig på, såväl innehållsmässigt som pedagogiskt för den som lyssnar. Det förbereder väl studenter för en aktiv karriär inom Politik, Näringsliv eller Journalistik där du har de bästa redskapen för att argumentera för din sak.

Idag studerar redan många svenskar i England eller USA. Så varför skall man välja Frankrike?

     Frankrike har en lång bildningstradition som går ut på att förstå sina ämnen på bredden och djupet. I pratiken betyder det att du i slutändan inte bara kommer att vara beredd på yrkeslivet i ditt område, men också ha blivit mycket mer bildad i ordets rätta bemärkelse i det man kallar culture générale, litteratur, kultur, historia och filosofi m.m. Detta är en tradition som jag tror är starkare i Frankrike än i de anglosaxiska länderna.

Att kunna franska är också en stor fördel för den som vill arbeta i en internationell miljö då franska ofta är ett språk som används inom internationella organisationer.