Anmälan

Så ansöker du till högre utbildning i Frankrike.

Anmälan

När utländska studerande antas för studier följer man de tre nedanstående grundprinciperna i Frankrike:

 • Utländska och franska studerande har lika rättigheter och skyldigheter.
 • Alla utländska studenter behandlas rättvist och på lika villkor.
 • Universitetens och skolornas självbestämmanderätt garanteras. Varje läroinrättning får själv besluta vilka studenter som antas till utbildningen och vilka som inte antas.

Kravet för att bli antagen till universiteten är att man avlagt studentexamen. Det finns i allmänhet inga antagningsprov. Såväl svensk studentexamen som internationell studentexamen (International baccalaureate) är godkänd i Frankrike.

Studierna börjar i september/oktober och läsåret slutar i juni.

Du kan ansöka till de flesta franska högskolor och universitet genom en gemensam ansökan på webbplatsen Parcoursup (som ersätter APB, Parcoursup öppnar den 15 januari 2018). Den gemensamma ansökan gäller endast förstaårsstuderande. Om du redan har en universitetsexamen eller akademiska meriter, ta kontakt direkt med universitetet som du söker till.

Vissa lärosäten, särskilt  Grandes écoles eller andra privata högskolor har dina egna ansöknings- och urvalsförfarande.Glöm inte att titta på hemsidan för det lärosäte du är intresserad av!

Följande dokument brukar behövas för din ansökan:

 • Kopia av ditt avgångsbetyg från gymnasiet. Betyget ska vara översatt till franska av en auktoriserad översättare. Du hittar kontaktuppgifter till auktoriserade översättare via Kammarkollegiets webbplats.
 • Intyg på dina kunskaper i franska (exempelvis språktesterna TCF, DELF eller DALF).
 • Kopia av ditt identitetskort
 • Motiveringsbrev där du motiverar ditt val av program och lärosäte

Vissa lärosäten vill också att du skickar passfoto samt frankerade kuvert med din hemadress så att de kan kontakta dig med information om din ansökan. Du kan köpa franska frimärken via den franska postens webbplats. 
 

 

Demande d'admission préalable - DAP

Icke-europeiska studenter bosatta i Sverige eller studenter med gymnasieexamen från ett land utanför EES (EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge) som vill anmäla sig till det första eller andra året på en grundutbildning (Licence) vid ett franskt universitet ansöker genom en "Demande d'admission préalable" (DAP) - även kallad "Dossier Blanc".

Denna ansökningsblankett kan laddas ner här.

Ansökningsprocess

 • Den sökande väljer tre lärosäten i prioritetsordning och skickar tillbaka ansökan i Espace CampusFrance i Stockholm.
 • Espace CampusFrance i Stockholm skickar ansökan till det första universitetet i sökandens prioriteringslistan.
 • Universitetet bedömar ansökan. Vid avslag skickas ansökan till nästa universitetet listan och så vidare.
 • Om alla tre institutioner avvisar ansökan kan beslutet inte överklagas.