Inskrivningsavgifter

Vid de offentliga läroinrättningarna i Frankrike uppbärs inga terminsavgifter, men istället betalar studenterna årligen i regel en anmälningsavgift (frais d'inscription) beroende på nivån på studierna och på studieinriktningen. Genomsnittet ligger på cirka 200 €. Nivån på anmälningsavgifterna regleras på statlig nivå och avgifterna justeras årligen.

Inskrivningsavgifter för 2017/2018:

  • Licence (bachelor): €184 (för ett år)
  • Master: €256 (för ett år)
  • Ingenjörsutbildning: €610 (för ett år vid Ecole d'ingenieur) 
  • Doctorat: €391 (för ett år)

 Avgifterna för Grandes écoles–högskolorna varierar mellan €300 (de offentliga högskolorna inom det tekniska området) och upp till €15 000 (några högskolor inom handelsområdet). Avgifterna för privata skolor å sin sida varierar mellan €1 000-15 000, beroende på hur mycket stöd de får av staten.