Lärosäten för högre utbildning i Frankrike

Frankrike har fler än 3 500 lärosäten för högre utbildning. Universitet, ”Grandes écoles” och konst- eller arkitekthögskolor: valmöjligheterna är många för utländska studenter som vill studera i Frankrike.

UNIVERSITET: HÖGRE UTBILDNING FÖR ALLA

Universiteten är offentliga lärosäten för högre utbildning som är statsfinansierade. De finns utspridda i hela landet och ger nationella examensbevis (för kandidat, master och doktorand).

Inskrivning till första året är öppen för alla med europeisk studentexamen eller motsvarande. Universitetsutbildningar finns inom alla utbildnings- och forskningsområden.

”GRANDES ÉCOLES”: FRANSK SPETSUTBILDNING

Högskolor (”Écoles normales supérieures”), institut för politiska studier (”instituts d’études politiques”), ingenjörshögskolor, handelshögskolor, veterinärhögskolor, bland andra, är lärosäten för högre utbildning som är erkända av staten. De ger examensbevis för 5 års eftergymnasial utbildning och vissa högskolor ger masterexamen. Ett flertal av utbildningarna ges på engelska.

Antagningen till ” grandes écoles” är väldigt selektiv. Antagningen görs utifrån uttagningsprov, antingen efter två års förberedande studier eller direkt efter studenten. Inskrivningens kostnad och ansökningsavgifter är högre än universitetens.

SPECIALISERADE UTBILDNINGAR

Ungefär 3 000 lärosäten för högre utbildning erbjuder utbildningar inom specifika områden (till exempel inom hälsa, kommunikation, mode, journalistik).


Vissa av dessa utbildningar (två- till femåriga)  är inte erkända av staten vilket är viktigt att notera vid ansökan av CSN (Centrala studiestödsnämnden) i Sverige, se länk nedan. Antagningen till specialiserade utbildningar bedöms utifrån prövningar eller ansökningshandlingar.

 

KONSTHÖGSKOLOR

Runt 50 konst- och designhögskolor i Frankrike lyder under kulturministeriet. De tre- eller femåriga utbildningarna som ges i konst, design och kommunikation ger nationella examensbevis.

 

Fyra stora konsthögskolor lyder direkt under ministeriet för högre utbildning: ”Les écoles Boulle”, ”Olivier de Serres ”, ”Duperré” et ”Estienne” och ger nationellt erkända examensbevis i bland annat grafisk design och mode.

En del privata högskolor utfärdar sina egna examensbevis och är registrerade på Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Det är viktigt att notera att dessa skiljer sig åt från de högskolor med nationellt erkända examensbevis vid ansökan av CSN. Antagningen till konsthögskolor är väldigt selektiv. Ansökan kan göras online på hemsidan Campus Art.

ARKITEKTHÖGSKOLOR (LES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D’ARCHITECTURE)

Det finns 20 offentliga arkitekthögskolor som lyder under kulturministeriet och ministeriet  högre utbildning, forskning och innovation.


Dessa högskolor erbjuder tre utbildningsnivåer som ger nationellt och statligt erkända examensbevis: kandidat-, master- och doktors-examina. Ansökan kan göras online på hemsidan Campus Art.

För mer information om CSN, besök hemsidan: https://www.csn.se/.