Undervisning på engelska

Det är möjligt att studera på engelska i Frankrike!

Om du inte talar franska eller om du tror att dina språkkunskaper inte räcker till för att avlägga en examen, kan du börja studera inom ramen för ett engelskspråkigt utbildningsprogram.

Det finns allt fler studiehelheter som tillhandahålls helt eller delvis på engelska och de omfattar många olika områden, bland annat rättsvetenskap, ekonomi, humanistiska ämnen, ingenjörsvetenskap, konst, litteratur…

Alla utbildningsprogrammen hittas med CampusFrances sökmotor.

Publié le : 21/02/2018 à 11:58
Mis à jour le : 15/03/2018 à 14:14