Att jobba under studietiden

 Fika
Fika Erasmus
@ pexels

Oavsett vad du har för studienivå eller nationalitet så kan du jobba under studietiden. Däremot finns det några regler som kan vara bra att tänka på.

ALLA STUDENTER HAR RÄTT ATT JOBBA I FRANKRIKE

Alla utländska studenter som är inskrivna på ett lärosäte som ger rätt till socialförsäkringsprogram för studenter, har rätten att jobba under sin studietid i Frankrike. Däremot måste de studenter som inte kommer från ett EU-medlemsland ha ett uppehållstillstånd för att kunna jobba.

Enligt fransk lag får utländska studenter arbeta 964 timmar om året, det vill säga 60 % av lagstadgad arbetstid.

I Frankrike finns även minimilönen som omfattar alla (studenter och icke-studenter). Läs mer om minimilönen på vår internationella webbplats: https://www.campusfrance.org/fr/travail-etudiant.

Att ha tillfälliga arbetstillstånd behövs inte längre, förutom för studenter från Algeriet som omfattas av avtalet mellan Frankrike och Algeriet (från 27 december 1968).

STUDERA OCH JOBBA PÅ UNIVERSITETET

I Frankrike kan studenter jobba på lärosätet där de studerar. Jobbet kan till exempel innebära att ta emot och handleda studenter vid terminstart, eller att hjälpa dem som har en funktionsnedsättning. Dessa aktiviteter bidrar till lärosätets välmående och gemenskap. För att inte störa studentens studier är arbetet anpassat därefter.

Läs mer på vår internationella webbplats: https://www.campusfrance.org/fr/travail-etudiant.

GÖR EN PRAKTIK SOM EN DEL AV DINA STUDIER

För förberedelsen av vissa examina är det obligatoriskt med en praktik. Franska och utländska studenter omfattas av samma regler:

  • praktiken måste omfattas av ett praktikavtal (undertecknat av lärosätet och arbetsplatsen),
  • om praktiken varar längre än två månader ska studenten få en ersättning på minst 577,50 euro i månaden (1 januari 2018).