Upptäck högre utbildning i Frankrike

Högre utbildning i Frankrike erbjuder många utbildningar som du som utländsk student kan ansöka till vare sig du kan franska eller inte. Upptäck lärosäten som öppnar sina dörrar för dig!

ETT MÅNGSIDIGT UTBILDNINGSUTBUD

Den högre utbildningssektorn i Frankrike rör 2,5 miljoner studenter varav 12 % är från utlandet. Alla dessa studenter drar fördel av en mångsidig utbildning och studerar inom alla områden och utbildningsnivåer.

I Frankrike finns det fler än 3 500 lärosäten (statliga eller privata) för högre utbildning: 72 universitet, 25 universitetsgrupperingar (communautés d’universités et d’établissements), 271 doktorandutbildningar, 227 ingenjörsutbildningar med befogenhet att tilldela ingenjörstitel, 220 handelshögskolor, 45 offentliga konsthögskolor, 22 arkitektskolor och 3 000 privata skolor och lärosäten.

Fler än 1 200 utbildningar ges på engelska. Hitta dem i katalogen Programs taugt in English. Korta program som blandar franskundervisning med kulturresor föreslås också till utländska studenter. Mer uppgifter om dem finns i katalogen programmes courts och i vår app Immersion France.

Nätverksbaserade kurser (”Massive open online course” eller MOOC) blir allt fler. Den första nätverksbaserade franska kursen heter FUN (France Université Numérique). Den ger ungefär 300 kurser som härrör från 80 läroverk, och har mer än en miljon registrerade.

ETT KONCENTRERAT LÄSÅR

I Frankrike börjar läsåret i september och slutar i september eller oktober (beroende på lärosäte och utbildning) med två veckors lov vid årsslutet. Vid slutet av första terminen sker ett kort föreläsningsavbrott för att studenter ska kunna förbereda sig inför tentamen. Sommarlovet börjar i maj eller juni vid slutet av andra terminens tentamensperiod. Generellt sett är sommarlovet minst två månader långt.

Kunskapskontroll

Det finns två typer av examination på högre utbildning i Frankrike. Regelbunden evaluering som gör det möjligt att validera kunskapen året runt med prov i varje ämne och de slutgilitga proven som äger rum två gånger per år, på slutet av varje termin och som omfattar alla ämnen.

Måste jag kunna franska?

Om du går en utbildning som ges på engelska är det inget krav att du ska behärska det franska språket. Däremot kan lärosätet testa dina engelskkunskaper.

Utländska studenter som går en utbildning på franska måste kunna intyga sina franskkunskaper. Gäller detta dig kan du få intyget genom att göra ett prov eller ett officiellt test på franska. Exempel på dessa prov är: DELF, DALF, TCF eller TEF. La référence commune est celle du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).Den gemensamma referensramen är Europarådets Gemensam europeisk referensram för språk. Utländska studenter som erhållit en fransk studentexamen i läroplanen ”Agence pour l’Enseignement du Francais à l’Etranger”, eller AEFE, undantas detta krav.

För utbildning på kandidat- och masternivå är språknivå (DELF) B1 eller B2 att föredra, och särskilt inom humanoria och samhällsvetenskap. Nivån B2 krävs för att bli antagen till första året via ”demande d’admission préalable” eller DAP. Vissa lärosäten för högre utbildning kan kräva en högre nivå, C1 eller C2, för specifika utbildningar.