Nät- och distansutbildningar

MOOC (Massive Online Open Courses), SPOC (Small Private Open Courses), FOAD (formations ouvertes à distance- öppna distansutbildningar) och digitala läromedel: möjligheterna att utbilda sig hemifrån är många.

MÖJLIGHETER

Notera att det finns många olika nät- och distansutbildningar. Besök Campus France internationella sida för att läsa om de olika alternativen som franska lärosäten erbjuder (https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne).

”FUN”- EN FRANSK MOOC-PLATTFORM

Frankrike erbjuder digitala kurser på plattformen MOOC (Massive Online Open Courses) som heter FUN för « France Université Numérique » och erbjuder fler än 300 nätkurser som är gratis och öppna för alla. Det finns även kurser på engelska. Mer information finns på https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne.

DET FRANSKA UTBUDET

Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (Interuniversity federation of correspondence learning) är en förening erkänd av ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation. Föreningens mål är att samla ihop de universitet som har utvecklat nät- och distansutbildningar till ett enda nätverk. För mer information om olika lärosäten och kurser som erbjuder nät- och distansutbildning, se hemsidan (https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne). Du kan även besöka nätkatalogen som utvecklats av ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation för att hitta distansutbildningar.

Digitalt universitet : få tillgång till pedagogiska verktyg på nätet

Digitala universitet med temainriktning

Universités Numériques Thématiques (digitala universitet med temainriktning/ UNT) grundades år 2005 av ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation. De är inte klassiska universitet som utfärdar examensbevis men erbjuder stora mängder av digitala pedagogiska verktyg. Mer information om UNT finns på vår internationella hemsida (https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne) eller på nätkatalogen resurser för vidareutbildning på egen hand som ministeriet för högre utbildning har gjort tillgänglig.

Utbildningar på franska

Agence Universitaire de la Francophonie  (Francophone University Association)

Agenturen uppmuntrar utvecklingen av nätutbildningar (MOOC) och distansutbildningar (FOAD) hos lärosätena för högre utbildning i franskspråkiga länder. Nätverket erbjuder fler än 100 examina och ett brett utbud av nätbaserade kurser. Du kan hitta dem på agenturens hemsida om FOAD et MOOC.

I samarbete med Université de Valenciennes (i Frankrike) och La Teluq (Quebec), har agenturen skapat en portal vid namn IDNEUF - Initiative pour le Développement Numérique de l’Espace Universitaire Francophone (initiativ för den digitala utvecklingen av den franskspråkiga universitetssektorn). Den erbjuder runt 50 000 pedagogiska resurser. Mer information finns på den internationella hemsidan (https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne).

Besök gärna sökmotorn MOOC Francophone som listar alla nätkurser på franska.
 

Nätkurser för att lära dig franska

  • Även Alliances Françaises har nätkurser för inlärning av franska. Besök hemsidan av den nära dig för att veta mer.

Förberedelser för studier i frankrike

Med programmet för inlärning på nätet FILIPE kan du underlätta dina vetenskapliga eller tekniska studier i Frankrike. Läs mer på den internationella hemsidan (https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne).

Fortbildning för dig som undervisar i franska

Ägna dig åt självstudier på webbinarierna på webbplatsen Franc Parler, på franska professorernas webbplats och på RFI Savoirs, den franskspråkiga radiokanalen.

 

Vill du veta mer om Frankrike?

Föreningen France Terre d’asile har skapat en MOOC för att veta mer om Frankrike och landets värderingar.

För att veta mer kan du besöka Campus France internationella hemsida (https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne).

Kurser i franska med Institut français de Suède

Lär dig franska med Institut français de Suède genom ”annorlunda” webbaserade franskalektioner. Kurserna i franska som hanterar alla behov du kan tänkas ha för att lära dig franska för särskilda ändamål (juridik, journalistik, konst, diplomati, osv.). Din lärare utbildar dig på ett enkelt och interaktivt sätt och anpassar sig efter dina förmågor och behov!

För mer information se webbplatsen för Institut français de Suède.