Hälsa och sjukvård

Étudiants

Hälsa och sjukvård

EU-kortet

EU-kortet ger dig rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. Kortet är gratis. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som

  • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
  • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige menas inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller.

Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvården som de som bor i landet. Därför betalar du själv patientavgiften. I vissa länder måste du först betala hela vårdkostnaden själv och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan. I Schweiz och Liechtenstein krävs förutom att du har ett svenskt EU-kort också att du är medborgare i ett EU/EES land eller i Schweiz.

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring. Inom Norden finns det ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra utgifter för hemresor.

Carte vitale

Om du avser att stanna i Frankrike en längre tid och inte längre omfattas av det sociala trygghetssystemet i Sverige, ska du kontakta den lokala sjukförsäkringskassan, som kallas CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie).

CPAM beviljar franska sjukförsäkringskort (carte vitale), men det kan ta flera månader att få ett sådant kort. För att söka ett sådant kort behöver du ett födelsebevis (acte de naissance).

För att ersättningar ska kunna utbetalas behövs dessutom uppgifter om ett franskt bankkonto (så kallad RIB).

Läkarbesök

Sjukvården i Frankrike hanteras av både den offentliga och den privata sektorn och den ersättning som utbetalas av CPAM är lika stor för båda sektorerna. Allmänläkarna har ofta en egen privat praktik eller så arbetar de vid läkarcentraler. I Frankrike finns det inga enheter som motsvarar hälsocentralerna i Sverige.

Du hittar också ytterligare information (på engelska) om hälsofrågor på de internationella hemsidan för Campus France.

Studentförsäkringar

Studentförsäkringar