Kvalitetsbedömning - examina och lärosäten

Statligt erkännande, ackreditering och certifiering- det finns många sätt att bedöma ett lärosätes kvalitetsnivå.

NATIONELL EXAMEN: KVALITETSGARANTI

I Frankrike är en examen nationell när den är erkänd (ackrediterad) av staten. Det statliga erkännandet är en kvalitetsgaranti. Den gäller följande examina:
 

 • Les brevets de technicien supérieur (BTS-  tvåårig teknisk examen), Diplômes universitaires technologiques (DUT- tvåårig teknisk examen), licences et licences professionnelles (kandidatprogram), master- och doktorsexamina som ges på franska universitet,
   
 • ingenjörstitel (motsvarar en master) som utfärdas av CTI (Commission des titres d’ingénieurs),
   
 • handelshögskolors examina som har certifieras av CEFDG (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion).
   

En examen som inte är erkänd benämns med lärosätets namn. En sådan examen kan vara värdefull på arbetsmarknaden men ger inte tillträde till fortsatta högskolestudier.

HANDELSHÖGSKOLORS ACKREDITERING

Ackrediteringar utför kvalitetsgarantier på lärosätens utbildningar och examina. För handelshögskolor utförs ackrediteringarna av associationer eller stiftelser, så som:
 

 • l’AACSB: Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business,
 • l’AMBA: Association of MBAs,
 • l’EFMD: European Foundation for Management Development.
   

Ackrediteringsprocessen är lång och kostsam och ackrediteringen är giltig mellan tre och sex år.
 

CERTIFIERING AV INGENJÖRSSKOLOR OCH ”GRANDES ÉCOLES”

Certifiering är en pålitlig indikator för att bedöma en utbildnings eller ett lärosätes kvalitetsnivå. Det finns två sådana för ingenjörsutbildningarna:
 

 • EUR-ACE: Accreditation of European Engineering Programs,
   
 • QUESTE: Quality System of European Scientific and Technical Education.
   

La Conférence des grandes écoles (CGE) tilldelar två särkilda certifieringar för ”les grandes écoles” :
 

 • Mastère spécialisé (MS) som garanterar en utbildningsnivå motsvarande sex års högre studier inom ramen för specialisering post-master. Den gäller för handelhögskolor, ingenjörsskolor och vissa lärosäten som exempelvis le Conservatoire national des arts et métiers.
   
 • Master of Science in Management (MSc) som gäller femåriga (eftergymnasiala) handels- eller ingenjörsutbildningar. Dessa utbildningar ges ofta på engelska och vänder sig generellt sett till utländska studenter.