Söka jobb i Frankrike

Étudiants

Många möjligheter erbjuds till utländska studenter i Frankrike som vill söka jobb efter studietiden. Beroende på nationalitet är det inte alltid nödvändigt med ett tillfälligt uppehållstillstånd.

STANNA I FRANKRIKE EFTER STUDIETIDEN OCH SÖK JOBB

De utländska studenter som kommer från ett EU-medlemsland, från europeiska
samarbetsområdet eller från Schweiz kan stanna i Frankrike efter studierna och
söka jobb. Läs mer om villkoren, kraven och möjligheterna på den internationella
hemsidan
.
 
NÅGRA PRAKTISKA RÅD

Innan du börjar söka jobb är det klokt att identifiera vilken tjänst du söker. Förbered
sedan ett CV och ett personligt brev enligt de franska normerna. På vår
internationella webbplats finns det en del praktiska råd du kan ta del av.
 
DRA NYTTA AV DIN PRAKTIK
Praktiken vid slutet av dina studier är ofta obligatorisk och gör det möjligt för dig att
knyta kontakter med arbetslivet. Det gör även att du kan tillämpa dina förvärvade
kunskaper och färdigheter från studietiden i praktiken. I det fall din utbildning inte
kräver att du gör en praktik, är det bra att komma ihåg att du kan göra en ändå och
att det ger ett gott intryck på framtida arbetsgivare.

DITT AFFÄRSNÄTVERK

Berätta för andra att du söker jobb. Håll reda på företag som rekryterar och på sociala nätverk så som Linkedin. Det är viktigt att uppdatera ditt CV, att upprätthålla och utveckla ditt affärsnätverk samt att hålla koll på utannonserade tjänster.

Plattformar så som France Alumni är väldigt effektiva verktyg för att hitta och söka jobb.

 

Besök vår internationella webbplats för mer utförlig information om hur du söker jobb och även hur du startar eget företag i Frankrike.

Internationella volontärtjänstprogram på företag (Volontariat VIE-VIA)

VIE-programmet, som skapades i mars år 2000, gör det möjligt för företag att rekrytera studenter från 18- till 28-årsåldern för en period på 6 till 24 månader i utlandet. Anställningen kan förnyas en gång men får inte överskrida två år totalt. Programmet är öppet för sökande med alla utbildningsprofiler och från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.