Stöd och finansiering!

Étudiants
Pays concerné(s)
Sverige

Hitta stipendium för studier i Frankrike. Här följer exempel på organisationer och föreningar som erbjuder stipendier. 

Stipendier för studier i Frankrike

  • Alliance française  

Alliance françaises stipendium är avsett för högskole- och universitetsstudier endast i Frankrike. Studenten skall ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna skall omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin).  Stipendiebelopp är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK).

För information och länk till ansökningsblankett se webbplatsen för Alliance française eller kontakta info@afstockholm.com.
 

  • L'amitié franco-suédoise

L´Amitié Franco-Suédoise har stipendier för:
a) gymnasieungdomar och för dem som redan tagit studenten tre år tidigare

Stipendier, avsedda för gymnasieelever. Kan också sökas av dem som tagit studenten, men studierna måste då påbörjas senast 2 år efter avlagd studentexamen.

Ansökan senast den 15 mars.

Maximalt  stipendiebelopp 15 000 SEK 

b) Stipendiet "Chambre Linné" är för dem som kommit lite längre i sina studier. 

L’amitié franco-suédoise erbjuder ett rum - "Chambre Linné" - att hyra i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån.

Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.

Period: vårterminen (d.v.s. 5 mån).
Krav: minst Steg 3 i franska (gymnasiet).

Ansökan senast den 15 oktober

För information se föreningens webbplats eller kontakta Marie-Anne Lindberg-Andersson,
e-postadress chambrelinne@live.se

Svensk-Franska Stiftelsen

Stipendier för postgymnasiala studier eller vetenskaplig forskning som främjar utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige och Frankrike.

Maximalt stipendiebelopp är 25 000 SEK; forskningsstipendium kan uppgå till maximalt 200 000 SEK.

För information om ansökan och regler, se
Svensk-Franska Stiftelsens webbplats.

Kompletterande upplysningar kan erhållas genom stiftelsens ordförande, Ulf Berenholt (danberen@hotmail.com).

  • Tessinsällskapet

Tessinsällskapet (Marseillefonden) delar årligen under maj månad ut ett tiotal stipendier om 30 000 SEK. Stipendierna är avsedda för studier av franska språket i Frankrike under minst två månader.

Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller motsvarande examen kan söka.

Stipendier utgår inte för utbytesstudier.

För information om ansökan och regler se Tessinsällskapets webbplats.

Studiemedel

Du kan få studiemedel både för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Frankrike. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Mer information på CSN:s webbplats.